Home / Demonstratieproject / Data-clubs

DATA-CLUBS

Geïnteresseerde varkenshouders worden samengebracht om de resultaten te bespreken in kleine groepjes. Vlak na de eerste individuele rapportering en de eerste informatievergadering zullen kleine groepjes van minimum 5 en maximum 10 varkenshouders bijeen gebracht worden om de individuele resultaten onderling te vergelijken, en vooral te bediscussiëren. Het is tóch vooral uit deze confrontatie van uiteenlopende resultaten met uiteenlopende bedrijfsvoering dat de data en de informatie tot leven komt en vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk op het bedrijf. Uit ervaring weten we immers dat boeren voornamelijk leren van andere boeren.

Deze “data-clubs” (met inbegrip van reeds bestaande boekhoudkringen, kenniscoöperaties en KENNISvijVERs) zijn één van de speerpunten van voorliggend demonstratieproject. Het is ook zo dat de inzichten en feedback die uit deze data-clubs voortvloeien, meegenomen zullen worden in een verdere verfijning van de analyse. Deze “data-clubs” zullen begeleid worden door varkenshouders die reeds ervaring hebben met de benchmarking-tool en door projectmedewerkers. Vanuit hun ervaring inzake deze benchmarking zullen deze varkenshouders het ijs breken in de data-clubs. Tevens is het hun taak om de feedback vanuit de dataclubs te laten doorstromen binnen het project. Inzichten en vragen vanuit de ene data-club kunnen voeding geven aan de overige data-clubs.

23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)