Home / Hoe deelnemen?

HOE DEELNEMEN?

Het doelpubliek zijn alle bedrijven die vleesvarkens produceren. Dit zijn uiteraard de familiale varkensbedrijven, maar ook de meer geïntegreerde bedrijven die bijvoorbeeld naast het verkopen van voeder ook vleesvarkens produceren.

Enige voorwaarde om mee te doen is het instemmen dat IVB de slachtdata doorstuurt naar VPOV. Dit gebeurt door op de IVB-website volmacht te verlenen via een eenvoudige “klik”, en vervolgens een eenvoudige kennisgeving te doen hierover aan PVL of VPOV. Merk op dat die volmacht te allen tijde opnieuw kan “uitgeschakeld” worden.

De deelnemende producenten bepalen zélf (vrijwillig) in welke mate zij deelnemen aan het project. Indien varkenshouders deelnemen aan de individuele rapportering en de infovergaderingen, doch verkiezen om niet te participeren aan de “data-clubs” is dit uiteraard hun eigen vrije keuze.

Tot slot is het belangrijk hierbij te vermelden dat de projectpartners een absolute discretie waarborgen. Enkel het VPOV-secretariaat en de Cel Begeleiding Karkasclassificatie hebben toegang tot individuele data. Noch de Raad van Bestuur van VPOV, noch het PVL, noch de overige leden van Projectgroep of Stuurgroep hebben toegang tot individuele data. Tevens worden de data énkel en alleen gebruikt in het kader van dit Demonstratieproject.

23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)