Home / nieuws / Project Vlaamse Overheid

Project Vlaamse Overheid

"Marktkennis, marktinformatie en marktintelligentie"

Met de steun van de Vlaamse overheid nodigt VPOV alle Vlaamse varkenshouders uit om deel te nemen aan het project "Marktkennis, marktinformatie en marktintelligentie". Indien een varkenshouder zich aanmeldt zal hij of zij gratis iedere week informatie krijgen via e-mail en WhatsApp. Varkenshouders kunnen (gratis) deelnemen door zich hier in te schrijven.

Deelnemers zullen verwerkte marktinformatie aangeleverd krijgen waarbij de evoluties/mutaties en trends doorheen de tijd in één oogopslag te bevatten zijn. Het leeuwendeel van de informatie wordt op 2-wekelijkse basis geüpdatet. Deze frequentie laat toe om mutaties te monitoren en zo de beweging van de markt te volgen. Ook wordt in een korte commentaar de informatie geduid en becommentarieerd. Er blijft uiteraard een duidelijk verschil bestaan tussen de informatie die gratis verspreid wordt binnen dit project en de informatie die beschikbaar is voor VPOV-leden. Het project loopt tot september 2019.

Terug naar lijst
23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)