Home / Nieuwsbrieven

NIEUWSBRIEVEN

Op 4 tijdstippen tijdens het project zal een Nieuwsbrief verstuurd worden. Varkenshouders kunnen zich via een aparte webpagina op de VPOV-website aanmelden voor deze Nieuwsbrieven. Deelnemende varkenshouders zullen deze Nieuwsbrieven automatisch ontvangen

Hier kan u de Nieuwsbrieven downloaden die in het kader van dit Demonstratieproject worden gemaakt en verspreid binnen de brede sector.

23.000
Aantal slachtzeugenin de benchmarking (per 19-03-18)
500.964
Aantal biggenin de benchmarking (per 03-03-18)
1.141.142
Aantal vleesvarkensin de benchmarking (per 21-03-2018)